KONTAKT


Wspólnicy spółki

Mariusz Pecio

EVP

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia

Przemysław Kubica

CEO

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie
budownictwo

Adam Krasuski

CTO

Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie
informatyka i inżynieria środowiska

Łukasz Kuziora

CMO

Magister inżynier w dyscyplinie
inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Dojazd do firmy