KONTAKT


Geschäftspartner

Mariusz Pecio

CEO

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia

Przemysław Kubica

EVP

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie
budownictwo

Adam Krasuski

CTO

Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie
informatyka i inżynieria środowiska

Łukasz Kuziora

CMO

Magister inżynier w dyscyplinie
inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Zufahrt zum Unternehmen